สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้กิจกรรม ค่ายคุณธรรม "คุน-นะ-ทำ"

? สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้กิจกรรม ค่ายคุณธรรม "คุน-นะ-ทำ" แหล่งเรียนรู้ภายในพุทธมณฑล ?

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล นำโดยคุณครูนันทิยา สรงอุบล หัวหน้าระดับอนุบาลและครูกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผู้ปกครองเด็ก และครู จำนวน ๙ คน ได้นำเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๒๘ คน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้กิจกรรม ค่ายคุณธรรม "คุน-นะ-ทำ" ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ลานรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์  ประกอบไปด้วย 
       -  การสอนเด็กให้เรียนรู้ถึงความอ่อนโยน และสมาธิด้วยกิจกรรมพับดอกบัว 
       -  การกราบนมัสการหลวงพ่อใหญ่ด้วยดอกบัวที่ตนเองได้พับเพื่อให้เด็กห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองทำและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
       -  การทำทาน ทะนุบำรุงสถานที่ 
       -  การบำเพ็ญประโยชน์ พื้นที่ส่วนรวม ด้วยการ เก็บขยะ

        ในการนี้นายสุขพิชัย เชาวกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #พุทธมณฑล #สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว #ค่ายคุณธรรม #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

 ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่ 
? Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล 
? Web : http://bbc.onab.go.th
? Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel

 

 


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751