โครงการ "วิถีพุทธรวมใจ ทำวัตรสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ" ณ วิหารพุทธมณฑล

?โครงการ "วิถีพุทธรวมใจ ทำวัตรสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ" ณ วิหารพุทธมณฑล ?

      วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๒๐ น.
      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “"วิถีพุทธรวมใจ ทำวัตรสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ” กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเช้า การเจริญจิตตภาวนา และการทำบุญตักบาตร โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์พรสิทธิ์ เตชปญฺโญ พระวิปัสนาจารย์ วัดหทัยนเรศ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า ร่วมเจริญจิตตภาวนา และรับบาตร
      ในการนี้นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วิหารพุทธมณฑล

#ประชาสัมพันธ์ #วันธรรมสวนะ
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล #สำนักงานพุทธมณฑล
ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล 
Web : http://bbc.onab.go.th 
Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,725