ประกาศวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๖

?️ ประกาศวัดตากฟ้า พระอารามหลวง เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ?️

? พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีเถาะ) เวลา ๑๐.๐๐ น.

? ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
? ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สามารถร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๐๗๔๙๘-๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

☎️ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๘๕-๖


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
image
image
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 491,929