สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์ขอวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์ขอวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

         สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความประสงค์ขอวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ สามารถแสดงความจำนงได้ที่ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการ ซึ่งประจำอยู่บริเวณลานพระราชวังดุสิต
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
และ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติต่อไป
โดยผู้ที่จะประสงค์วางพวงมาลา โปรดเตรียมขาตั้งมาด้วยทั้งนี้ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.

#วันปิยมหาราช  #๒๓ตุลาคม๒๕๖๖ #ประกาศสำนักพระราชวัง #การวางพวงมาลา #วันปิยมหาราช๒๕๖๖


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,725