ตารางอาราธนาพระสงฆ์รับสังฆทาน ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ตารางสังฆทาน มิ.ย-ก.ค. 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751