Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

      วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม มอบหมายภารกิจการเตรีย…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรม…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๑๔ ก.พ.๖๑

    วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ  แรม ๑๔ ค่ำ  เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดกิจกร…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

    วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหา สิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการปลูกต้นไม้ในพุทธมณฑล

    วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันจันทร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.   ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีฯ มอบนโยบายแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางกราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ…

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานการประชุมผู…

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

    วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร …

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๓๑ มกราคม ๖๑

    วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนต…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๑๖ มกราคม ๖๑

    วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม ส่งเ…

อ่านเพิ่มเติม...