Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

    วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมพบพระพบธรรม  

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

    ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

    วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔

    วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔  

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต

    วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต โดยสำนักงานพุทธมณฑล ร่วมกับ กองบังคับการฝึกอบรมต…

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

          วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

อ่านเพิ่มเติม...

จุดเทียนชัยถวายพระพร

          วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จุดเทียนชัยถวายพระพร  

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายธรรมวันแม่ โดยพระครูโกวิทสุตการ ว้ดโคกเขมา

          วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง "กตัญญูกตเวทิตาธรรม"  

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายธรรมวันแม่ โดยพระครูพิพิธธรรมวาที วัดเวฬุราชิน

          วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมบรรยายธรรมเรื่อง "แม่"  

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ

          วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    

อ่านเพิ่มเติม...