Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของเจ้าห…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์

    วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประขุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒

  วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเสด็จ เ…

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

    วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื…

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

  วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ การาม เป็นประธานฝ่ายสง…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผ…

อ่านเพิ่มเติม...

เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่…

อ่านเพิ่มเติม...

เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา

    วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๐ น.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่…

อ่านเพิ่มเติม...

เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๖๙ พระคาถา

    วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ …

อ่านเพิ่มเติม...

เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา

    วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ …

อ่านเพิ่มเติม...

เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา

    วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๐ น. สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ…

อ่านเพิ่มเติม...