Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายสิทธิกร อ้วนศิริ เข้ารับตำแหน่ง ผอ. พฑ.

    วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสิทธิกร อ้วนศิริ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล โดยในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิท…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔

  วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเสด็จเป็นองค…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการสมุนไพรในวัด

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล  ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการจัดสร้างสวนสมุนไพรแล…

อ่านเพิ่มเติม...

วันศาสนูปถัมภ์และวันครบ ๑๕ ปี สถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นองค์ป…

อ่านเพิ่มเติม...

ธงชาติไทยครบรอบหนึ่งร้อยปี

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระราชทานธงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ข้าราชการ ,เจ้า…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ได้ประชุมหารือ วางแผนการจัดเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์

    วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในการจัดพิธีวาง ดอก…

อ่านเพิ่มเติม...

พุทธมณฑลสวยด้วยรุกขกร

    วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล  ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย เปิดโครงการ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๓

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อมฺพรมหาเถร)  ทรงเสด็จเป็นประธา…

อ่านเพิ่มเติม...

งานเกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ของเจ้าห…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์

    วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันศาสนูปถัมภ์ …

อ่านเพิ่มเติม...