Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม ๓๑ มกราคม ๖๑

    วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนต…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๑๖ มกราคม ๖๑

    วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม ส่งเ…

อ่านเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ

    วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดงานวันเด็กแห่งช…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการแก้ปัญหาน้ำเสียในพุทธมณฑล

    วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดการบรรยายและการสาธิตการแก้ปัญหาน้ำเสี…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมงานวันมาฆบูชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

    วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธ…

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๖๑

    วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักง…

อ่านเพิ่มเติม...

สวดมนต์ข้ามปี ๓๑ ธันวาคม ๖๐

    วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๙ - ๐๐.๐๐ น. สำนักงานพุทธมณฑล จัดงานพิธี  "สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม" โดยมี พระราช…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพระสังฆาธิการ ภาค ๑๔

    วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔  เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔ ระดับเ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม"

    วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล  ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "สวดมนต์ข…

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวงพระประธานพุทธมณฑล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี

    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. สำนักงานพุทธมณฑล จัดพิธีบวงสรวงบูชา  องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และเทพาอา…

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงข่าว "สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม"

    วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม" …

อ่านเพิ่มเติม...