Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม ๑๔ ก.พ.๖๑

    วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ  แรม ๑๔ ค่ำ  เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดกิจกร…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

    วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหา สิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพ…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการปลูกต้นไม้ในพุทธมณฑล

    วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันจันทร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.   ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีฯ มอบนโยบายแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางกราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ…

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานการประชุมผู…

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

    วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร …

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๓๑ มกราคม ๖๑

    วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัด …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

    วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ประชุมเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนต…

อ่านเพิ่มเติม...

พบพระพบธรรม ๑๖ มกราคม ๖๑

    วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม ส่งเ…

อ่านเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ

    วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดงานวันเด็กแห่งช…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมการแก้ปัญหาน้ำเสียในพุทธมณฑล

    วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดการบรรยายและการสาธิตการแก้ปัญหาน้ำเสี…

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมงานวันมาฆบูชา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

    วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธ…

อ่านเพิ่มเติม...