Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ฝ่ายอุทยาน

ฝ่ายอุทยาน

สายงานฝ่ายอุทยาน

ดาวโหลดฉบับเต็ม

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอุทยาน

1. ดูแลปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และตกแต่งบริเวณต่าง ๆ
2. จัดหาพันธุ์ไม้ เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
3. กำจัดวัชพืช ศัตรูพืชในพื้นที่ และบำรุงดิน
4. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ คนงาน คนสวนให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรที่ถูกวิธี
5. ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตกแต่งอุทยาน
6. จัดทำประวัติ จัดหมวดหมู่พันธุ์ไม้
7. จัดบริการให้ความรู้ และนำชมเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พุทธประวัติ วรรณคดี
พืชสมุนไพร