Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชุมโครงการปลูกต้นไม้ในพุทธมณฑล

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.


วันจันทร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น.   ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน

พุทธมณฑล เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้ในพุทธมณฑล  เพื่อถวาย

เป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ

พุทธมณฑลให้สวยงามและสร้างความร่มรื่นให้สมกับเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และรับรอง

การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  และหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ  ๑  ต้น

รวมจำนวน ๑,๒๕๐   คน/ต้น   ( จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ  บริเวณลานหน้าอาคาร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ )   ณ  ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุด

พระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ