Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม ๓๑ มกราคม ๖๑

 

 

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ตรงกับวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบพระพบธรรม โดย พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง

จังหวัดนครปฐม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และ  นางวชิรา น่วมเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในการนี้ มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา

ดังนี้

๑.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒.กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม

๓.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๔.กองนโนบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

๕.หน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม

๖.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

๗.กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ณ  วิหารพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ