Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม ๑๖ มกราคม ๖๑

 

 

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบพระพบธรรม โดย  พระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา  โดยมี  นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นประธานฆราวาส  ในการนี้  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกองนโนบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย

พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ณ  วิหารพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ