Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

"พบพระพบธรรม"   แสดงพระธรรมเทศนาโดย  พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)

รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  โดยมี คุณศิริพร สงวนเกียรติ นิติกรชำนาญการ

พิเศษ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนัก

งานพุทธมณฑล สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ