Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล

 

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ

การาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ประธานฝ่ายฆราวาส  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์

และคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  โดยมี

นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการ

สำนักงานพุทธมณฑล  พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 


 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ