Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐


วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พบพระพบธรรม โดยพระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา โดยมี นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานฆราวาส

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม,

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ, สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 


 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ