Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

วันที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๐.๐๐ น.

วันที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๐.๐๐ น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า

"ขณะนี้สำนักงานพุทธมณฑล ได้เตรียมจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล และเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์

สำหรับให้บริการประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม"


ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ