Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พบพระพบธรรม วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐


 

 

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรม "พบพระพบธรรม"


 

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.


ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙  สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  "พบพระพบธรรม" แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูสิริธรรมภาณ  วัดละหาร

จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส

ในการนี้ นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะฯ

และ นางเมย์วดี ลิ้มรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมคณะฯ

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ วิหาร

พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล คลิกที่นี่

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ