Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ติดต่อสำนักงานพุทธมณฑล

กลุ่มช่วยอำนวยการ

โทร ๐๒ - ๔๔๑ - ๗๙๖๔ แฟ็กซ์ ๐๒ - ๔๔๑ - ๐๙๑๔

 

 

บริจาคตั้งกองทุน บริจาคทรัพย์รายการอื่นๆ

สถานที่ :

๑. งานการเงิน (หอประชุมพุทธมณฑล)

๒. หน่วยบริการ ด้านข้างองค์พระฯ (ด้านซ้าย) 

 

บูชาพระเครื่อง

สถานที่ : หน่วยบริการ ด้านข้างองค์พระฯ (ด้านซ้าย)

 

 


 

 

การประกวดราคา งานประกันสัญญา

สถานที่ : งานพัสดุ (หอประชุมพุทธมณฑล)


ส่งหนังสือ ส่งเอกสาร งานบุคคล

สถานที่ : งานบริหารทั่วไป (อาคารหอสมุดฯ) ๐๒ - ๔๔๑ - ๗๙๖๓