Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มอบเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐
นายประดับ โพธิกาญจณวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
ได้มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานลูกจ้างของสำนักงานพุทธมณฑล
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร่วมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสีเหลือง อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล พร้อมด้วย ผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ได้มอบเงินสวัสดิการเป็นค่ารักษาพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ นายพิสิทธิ์ แตงพุก
เจ้าหน้าที่คนงาน ซึ่งได้รับอุบัติเหตุโดนใบมีดเครื่องตัดหญ้าจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ได้ร่วมโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ร่วมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพข่าว "ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล"