Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเวบไซด์

พิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเวบไซด์

 

 

 


 

 

 วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานพุทธมณฑล

 

 

 

 

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กำหนด

การฝึกอบรม วันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๓ คน  โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว

 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ