Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเวบไซด์


 

 

 วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานพุทธมณฑล

 

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.


ดร. กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากร

พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดยกำหนดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ คน

โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกคนในการมีส่วนร่วม

พัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวนี้


 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : กมลวรรณ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ