Get Adobe Flash player

ข้อมูลสารสนเทศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ธรรมะดอทคอม

Calendar Clock

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ(แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วิหารพุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖) โดยมี พระครูพิพิธธรรมวาที วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา  ในวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

กำหนดการโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ  วิหารพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

------------------------

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตรงกับวันแรม ๑๔  ค่ำ  เดือน ๗  (ครั้งที่ ๕๓)

เวลา  ๐๙.๐๐  น.

เวลา  ๐๙.๓๐  น.

- พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนพร้อมกัน  ณ  วิหารพุทธมณฑล 

- พระครูพิพิธธรรมวาที  วัดเวฬุวาชิณ  กรุงเทพมหานคร

  เดินทางถึงวิหารพุทธมณฑล            

- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเช้า          

  จุดเทียนส่องธรรม

- เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล อาราธนาศีล

- พระครูพิพิธธรรมวาที ให้ศีล

- เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล อาราธนาธรรม

- แสดงพระธรรมเทศนา  โดย พระครูพิพิธธรรมวาที

- พระครูพิพิธธรรมวาที นำเจริญจิตตภาวนา

- ประธานในพิธี ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์

- พระครูพิพิธธรรมวาที อนุโมทนา

- กรวดน้ำรับพร

- ลาพระรัตนตรัย

- ประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหารร่วมกัน

- เสร็จพิธี

------------------------

 

หมายเหตุ          การแต่งกาย  ชุดสุภาพ

 

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานพุทธมณฑล ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้

โทรศัพท์,โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๒ (วันและเวลาราชการ)

หรือ Facebook : buddhamonthon.activities